Hotline
(+84) 90.2031.1985

Sản phẩm

Contact To Swide


Mr.Nguyễn Kiên Cường - CEO

For questions:
Tel: +84 (0) 9 0203 1985
Fax: +84 (0) 4 3311 5151
Email: cuong.nguyen@swide.vn

Direct contact:

Kontaktanfrage Wasserentgasung
Ngành công nghiệp đồ uống

Ngành công nghiệp đồ uống

Swide cung cấp một loạt sản phẩm - dịch vụ lắp đặt bảo trì lớn nhỏ tới các đơn vị và các hệ thống sản xuất nước giải khát cũng như rượu truyền thống. Các giải pháp tự động hóa, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí lắp đặt - vận hành đảm bảo một mức độ cao tính hiệu quả cho việc sản xuất nước giải khát.

Alphacorp VinaBeco Swide

Need support

If you have problems or questions for our products just visit our new support portal: click here

Need support?